Alüminyum İskele Parçaları

Oluşturma Tarihi : 07 Ağustos 2017 12:00

Mobil Alüminyum İskeleyi oluşturan ekipmanlardan ilki tekerlektir. Mobil Alüminyum İskelenin kurulabilmesi için en az 4 adet tekerleğe ihtiyaç vardır. Güvenlik açısından tekerlerin her birinde frenleme sistemi olmak zorundadır. Bunun nedeni çalışma esnasında Mobil Alüminyum İskelenin hareket etmesini önleyip sabit durmasını sağlamak içindir. Ayrıca güvenlik yönünden bir diğer dikkat edilmesi gereken husus Mobil Alüminyum İskeleyi taşıyacak doğru tekerleği kullanmaktan geçmektedir. Ayarlanabilir bağlantı aparatı (ayak ile tekerlek arası) kullanılmak zorundadır. Tekerler sıkıştırılmış yoğun plastik maddesinden üretildiği için hem dayanıklıdır hem de her türlü zemine kolaylıkla uyum sağlayıp hareket ettirilebilir.


Mobil Alüminyum İskeleyi oluşturan bir diğer parça ise MODÜLER ÇERÇEVELERDİR. Çerçeve diye adlandırılan kısım Mobil Alüminyum İskelenin sağ ve sol tarafında tekerlek üstü mesafeden başlayıp istenilen çalışma yüksekliğine göre uzayabilen ve merdiven şeklini andıran basamaklara verilen isimdir. Mobil Alüminyum İskelenin kurulabilmesi için hem sağ hem de solda çerçeve olmak zorundadır. Çerçeveler üst üste geçerek istenilen çalışma mesafesi (çalışma yüksekliği) oluşturulur. Güvenlik açısından ufak pimler çerçevelerin üst üste durmasını sağlamaktadır. Mobil Alüminyum İskelenin son bitmiş ve kurulmuş haline KULE denilmektedir. Mobil Alüminyum İskeleye normal çerçeve, merdivenli çerçeve (içten tırmanmalı), katlanabilir çerçeve gibi isimler verilerek ürün özellikleri ve isimleri belirlenmiştir. Ayrıca çerçeveler basamak sayılarına göre de kendi aralarında gruplara ayrılmıştır.2 parmaklı, 4 parmaklı ya da 7 parmaklık gibi. Parmaklık sayıları talep edilen metreye göre belirlenmiştir. Örneğin 2 parmaklı çerçeve 1000m. İken 4 parmaklı çerçeve 2.000m. gelmektedir.


Mobil Alüminyum İskeleyi oluşturan bir diğer parça ise YATAY VE ÇAPRAZ (diagonel) bağlantılarıdır. Bu parçalar Mobil Alüminyum İskelenin çerçeve arası bağlantılarıdır. Üst üste binen çerçevelerin dik durmasını ve Mobil Alüminyum İskelenin devrilmesini önlemek için kullanılan bağlantı aparatlarıdır. Mobil Alüminyum İskelenin istenilen mesafeye kadar sağ ve sol orta kısımlarına takılarak kuleler oluşturulur. Güvenlik açısından her iki ucunda da kanca şeklini andıran parçalar çerçevelere geçerek oynama yapmaları önlenmiştir. Aynı zamanda yatay bağlantının bir diğer görevi korkuluk olarak kullanılmasıdır. Çalışma esnasında çalışan kişinin platform üzerinden düşmesini önleyerek iki adet sağ iki adet sol olmak üzere toplamda dört adet yatay bağlantı olmak zorundadır. Bağlantıların bir tanesi insan vücuduna tarifen kalça hizasına diğeri ise bel hizasında olmalıdır.


Mobil Alüminyum İskeleyi oluşturan bir diğer parça PLATFORMdur. Platform çalışan kişinin ayağını bastığı yere verilen isimdir. Kapılı, kapısız ya da Playwood paslanmaz platform olarak çeşitli seçenekler sunulmuştur. Güvenlik açısından çalışma esnasında platforma belirtilen kadar yük binmelidir. Belirtilenden fazla yük bindiği zaman platform taşımayıp oluşabilecek tehlikelere davetiye çıkartılmış olunacaktır. Ayrıca Kapılı platformda çalışılıyorsa çalışma esnasında kapısı açık bırakılmayıp kapatılmalıdır.


Mobil Alüminyum İskeleyi oluşturan bir diğer parça ise TEKMELİK. Tekmelik platformun kenarlarını kapatan bir parçasıdır. Mobil Alüminyum İskele üstünde çalışan kişinin çalışma esnasında güvenlik açısından çalıştığı el aletlerinin ( çekiç, matkap, çivi vb.) aşağı düşüp oluşabilecek tehlikeleri önlemek için kullanılmaktadır.


Mobil Alüminyum İskelenin son parçası ise YANAL DESTEK AYAKLARIDIR. 8m. ve üzeri yükseklikten sonra bu aparatlar kullanılmak zorundadır. Yüksek metrelerde çalışıldığı için bu parçalar Mobil Alüminyum İskelenin rüzgardan dolayı sallanmasını ve devrilmesini önlemek için kullanılır. Mobil Alüminyum İskelenin en alt çerçevesinin 4 tarafına takılıp aynı zamanda yere sabitlenen ayaklarıyla oluşabilecek tehlikeleri önleyip güvenli bir şekilde çalışma sağlamak için üretilmiştir. 12.2m. ayak basma ve 14.2m.çalışma yüksekliği üzeri mesafelerde ise tüm bu aparatların yanı sıra Mobil Alüminyum İskele devrilmeye karşı bağlanmak zorundadır.


Satılık İskele: 0212 494 32 64

Kiralık İskele: 0532 708 16 56